Inthanin จัดโปร ซื้อ 2 แถม 1 รีบพุ่งตัวให้ไว!!

🥤 ซื้อเครื่องดื่มอินทนิลเมนูใดก็ได้ ในราคาปกติ 2 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว (โดยแก้วที่แถมจะต้องมีราคาเท่ากัน หรือน้อยกว่าแก้วที่ซื้อ)

📍 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ จำกัดวันละ 7,000 สิทธิ์ (รวม 35,000 สิทธิ์) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

📍 ตั้งแต่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ร้านอินทนิลทุกสาขาทั่วประเทศ

Press ESC to close