คนละครึ่งเฟส 4 ยืนยันสิทธิบนแอปฯ เป๋าตัง เฉพาะคนเดิม เริ่ม 1 ก.พ. 65

วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านคน เข้าไปยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 4" เพื่อขอรับสิทธิ 1,200 บาท เพื่อการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% หรือสูงสุดวันละ 150 บาท หากในแต่ละวันเกิดใช้ไม่หมด ระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้ทบยอดรวมของผู้ได้รับสิทธิและจะคำนวณสิทธิใหม่ให้ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ "คนละครึ่งเฟส 4" จะเริ่มให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 หรือกลุ่มคนเดิม จำนวน 27.98 ล้านคน ยืนยันสิทธิร่วมคนละครึ่งเฟส 4 ในวันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีหลังกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับสนับสนุนวงเงินค่าสินค้า-บริการในอัตรา 50% หรือไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ช่วงวันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย. 65 ขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 (คนเก่า) เปิดแอปฯ เป๋าตัง กดแถบ Banner โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 4 ขอให้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อน เมื่ออ่านเสร็จแล้ว กดปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ"หลังจาก กดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว อย่าลืมใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 (คนใหม่) สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00-22.00 น     ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับกรณีลงทะเบียนแล้ว เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน ส่วนหากยังไม่ได้ลงทะเบียน เลือกลงทะเบียน G-Wallet กับโครงการ ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล ยืนยันด้วยบัตรประชาชน กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องระบุ PIN 6 หลัก และข้ามไปขั้นตอนที่ 6 สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน ยืนยันรหัส OTP กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ข้ามไปขั้นตอนที่ 8 สแกนใบหน้า ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่าน ATM กรุงไทย เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM) กดปุ่มยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน” ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน” เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง